DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Dřevokazné houby je skupina hub, která z hlediska člověka škodí v přírodě, lesích, v lidských sídlech parazitováním na živém i mrtvém dřevě. Nejvíce zástupců pochází z chorošovitých, nelupenatých a lupenatých hub. Dřevokazné houby způsobují mnoho chorob dřeva, např. takzvanou bílou a hnědou hnilobu. Většina druhů je nejedlých, ale jsou mezi nimi i jedlé a chutné druhy, např. sírovec žlutooranžový, různé druhy hlív nebo václavka smrková, která je naproti tomu považována za nebezpečného škůdce lesů. V lidských sídlech škodí dřevomorka domácí.